Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:31 12/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN

- Trả phép Tết Giáp Ngọ và dạy học từ 06.2.2014.

- Ổn định nề nếp dạy và học, nắm sĩ số HS sau đợt nghỉ học dài ngày có biện pháp vận động HS đến lớp.

Các tin khác