In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 6 Năm 2014
(tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN

- Trả phép Tết Giáp Ngọ và dạy học từ 06.2.2014.

- Ổn định nề nếp dạy và học, nắm sĩ số HS sau đợt nghỉ học dài ngày có biện pháp vận động HS đến lớp.