Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:59 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30 

1. Thực hiện PPCT tuần 28.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng.

4. Thứ năm (17.3) - 13h30 - Sinh hoạt CM cụm môn Toán

                                        Tại trường THCS Phạm Quang Ái.

5. Tiếp tục BD - HSG các bộ môn.

6. Hoàn thiện GAĐT theo chuẩn E - leaning chuẩn bị nộp trường.

Các tin khác