Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:59 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30 

1. Thực hiện PPCT tuần 28.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng.

4. Thứ năm (17.3) - 13h30 - Sinh hoạt CM cụm môn Toán

                                        Tại trường THCS Phạm Quang Ái.

5. Tiếp tục BD - HSG các bộ môn.

6. Hoàn thiện GAĐT theo chuẩn E - leaning chuẩn bị nộp trường.

Các tin khác