Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:57 05/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

KẾ HOACH TUẦN 10

1. Học sinh nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 02/3 -08/3/2020

2.Tiếp tục tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" tại website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn. 

3.Tham gia trực trường theo phân công của BGH nhà trường.

4. Chiều thứ 2 (03/3) - 13h30: thầy Quý, thầy Thiện tham gia trồng cây tại sân  trường.

5. Sáng thứ 6(06/3) - 7h30: cô Nhân, thầy Quý tham gia họp rà soát hồ sơ tự đánh giá (KĐCL).  

6. GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

Các tin khác