Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:31 24/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 31 

1. Thực hiện chương trình tuần 10 - hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Chiều thứ năm (26.3) học TKB chiều thứ tư.

    Chiều thứ tư (25.4) ngoại khóa chào mừng ngày 26.3.

4. KTTD

    T. Hòa - Dự giờ: Sáng thứ ba - tiết 2 - Toán 6.1

                            Sáng thứ năm - tiết 2 - Toán 9.5

   T. Long - Dự giờ: Sáng thứ ba - tiết 3 - Tin 8.4

                            Chiều thứ hai (30.3) - tiết 3 - Tin 9.1

5. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 26.3 do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

Các tin khác