Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:19 01/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 45 năm 2020, từ 02/11/2020 đến 08/11/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. GV cập nhật thông tin, điểm kiểm tra thường xuyên lên web, vào số.

3. Thực hiện tăng cường dạy BD học sinh giỏi các bộ môn.

4. Chuẩn bị nội dung, kế hoach ngoại khóa Rung chuông vàng Toán Tin 8.

5. Dự giờ thầy Long: Tiết 4 sáng thứ tư(4/11) tiết 4 lớp 8/1.

6. Thứ năm (5/11): 13h00 họp hội đồng.

14h00: Đại hội Liên Đội

16h00: Đại hội chi Đoàn

7. Chủ nhật: (8/11): Dạy bù TKB thứ hai và thêm

Tiết 1;2: bù tiết 2;3

Tiết 4;5: bù tiết 3;4

Các tin khác