Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:42 16/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9 

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Các môn thiếu tiết có kế hoạch tự dạy bù theo kịp chương trình chung.

3. Cập nhất các thông tin kịp thời, đúng quy định.

4. Thứ hai (16/10) 14h30 - Ngoại khóa về môi trường tại Nhà văn hóa xã Quảng Thành - Tất cả các lớp và GVCN.

5. Thứ năm (19/10)

    Sáng: Tiết 2 - Dự giờ C. Nhân - Toán 9/4

    Chiều: 13h30 - Tập huấn dạy học ATGT.

              14h30 - Thao giảng chuyên đề: T. Thiện.

6. Tăng cường BD - HSG các bộ môn và thi Violympic.

Các tin khác