Dạy tức là học hai lần''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:23 29/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Triển khai dự giờ, thăm lớp.

4. Thứ năm (02.10)

    9h - Hội nghị Công đoàn CS.

    13h30 - Họp Hội đồng.

    15h - Đại hội Liên Đội.

    13h - Khảo sát HSG Giải toán bằng MTCT tại Phòng GD.

5. Tăng cường thực hiện ƯDCNTT trong tiết dạy nâng cao chất lượng giờ dạy.

Các tin khác