Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:51 26/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32

1. Thực hiện chương trình tuần 11 HKII.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Cập nhật điểm vào cổng TTĐT và lên mạng.

3. Duy trì BD HSG K7,8.

4. Hoàn thành các nội dung BDTX năm học nộp tổ(28/3)

5. Triển khai đề cương Ôn tập HKII cho HS.

6. GV nộp câu hỏi ngoại khóa Rung chuông vàng lên Mail của tổ.

Các tin khác