Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:14 14/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Hoàn thành chương trình HKI.

2. Cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ sổ điểm, lịch báo giảng, sổ đầu bài.

3. Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị tham gia đợt KTHKI các bộ môn.

4. KTHKI môn tin học trong TKB.

5. Ra đề khảo sát HSG môn: toán 8, tin 8 - 9 nộp chuyên môn.

6. Dạy thay T.Sơn đi tập huấn: T.Thiện.

7. Tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Các tin khác