In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 51 Năm 2014
(tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Hoàn thành chương trình HKI.

2. Cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ sổ điểm, lịch báo giảng, sổ đầu bài.

3. Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị tham gia đợt KTHKI các bộ môn.

4. KTHKI môn tin học trong TKB.

5. Ra đề khảo sát HSG môn: toán 8, tin 8 - 9 nộp chuyên môn.

6. Dạy thay T.Sơn đi tập huấn: T.Thiện.

7. Tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường.