Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:19 23/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện chương trình dạy - học: Tuần 19

- Cập nhật toàn bộ điểm định kỳ và thường xuyên lên cổng thông tin.

- Duy trì ổn định số lượng học sinh, vận động học sinh đi học chuyên cần;

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập học kỳ I.

-Kiểm tra HK1i Công nghệ, Giáo dục Công dân (Thứ 2 23.12.2019);

- Bắt đầu từ thứ 7 28/12/2019 thi kỳ I theo kế hoạch của PGD: GV được phân công coi thi và chấm thi thực hiện thep PCCM nhà trường.

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học.

Các tin khác