Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:19 23/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện chương trình dạy - học: Tuần 19

- Cập nhật toàn bộ điểm định kỳ và thường xuyên lên cổng thông tin.

- Duy trì ổn định số lượng học sinh, vận động học sinh đi học chuyên cần;

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập học kỳ I.

-Kiểm tra HK1i Công nghệ, Giáo dục Công dân (Thứ 2 23.12.2019);

- Bắt đầu từ thứ 7 28/12/2019 thi kỳ I theo kế hoạch của PGD: GV được phân công coi thi và chấm thi thực hiện thep PCCM nhà trường.

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học.

Các tin khác