Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:11 09/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 

1. Thực hiện chương trình tuần 4.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp, thời đúng quy định.

3. GV Tin hướng dẫn HS tham gia thi Violympic.

4. Thứ năm (10.9) 13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

   - Xây dựng kế hoạch BDTX 2015 - 2016.

   - Xây dựng chuyên đề Tổ năm học 2015 - 2016.

5. Tăng cường sử dụng TBDH, thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thực hành.

6. Sử dụng hiệu quả phòng bộ môn, tăng cường ƯDCNTT trong dạy học.

Các tin khác