Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:23 21/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 14/hk2.

2. Rà soát chương trình, đối chiếu lịch báo giảng, sổ đầu bài điều chính xác, đúng quy định.

3. Cập nhật điểm các loại sổ điểm.

4. Chiều thứ năm (24.4) - 13h30 - Sinh hoạt tổ CM

   - Đánh giá BDTX nội dung 3.

   - Nộp sáng kiến CTKT (CSTĐ)

   - Lập danh sách các đội tuyển HSG khối 7-8.

   - Kiểm tra lịch báo giảng, thực hiện chương trình, sổ điểm cá nhân.

   - Nộp hồ sơ cá nhân, BGH kiểm tra.

Các tin khác