Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:15 07/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13. 

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời đúng quy định.

3. Thứ năm (7.11)

    Họp hội đồng - 13h30

4. Chuẩn bị Hội thi GV dạy giỏi cấp trường. (tuần 14)

5. Tiếp tục hoàn thành ra đề cương, đề KTHKI nộp Tổ (11.11)

6. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm.

7. Triển khai BDTX nội dung 1.

Các tin khác