Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:15 07/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13. 

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời đúng quy định.

3. Thứ năm (7.11)

    Họp hội đồng - 13h30

4. Chuẩn bị Hội thi GV dạy giỏi cấp trường. (tuần 14)

5. Tiếp tục hoàn thành ra đề cương, đề KTHKI nộp Tổ (11.11)

6. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm.

7. Triển khai BDTX nội dung 1.

Các tin khác