Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:54 15/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35:

1. Thực hiện chương trình tuần 14 HK2

2. GV dạy bồi dưỡng HSG tiếp tục dạy và ôn tập cho HS.

3. Dạy học kiến thức mới kết hợp ôn tập theo đề cương cho HS.

4. GV rà soát các chỉ tiêu năm học để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đầu năm.

5. Thứ ba (16/4) Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp sở tại Nguyễn Hữu Đà: C Nhân, T Sơn.

Dạy thay C Nhân tiết 1; 2: Thầy Thiện.

6. Thứ năm:(18/4)

7h30: Thực hiện chuyên đề tổ: Đố vui để học Toán 6.

13h30: Sinh hoạt chuyên môn.

Đánh giá BDTX năm học 2018 - 2019.

Các tin khác