Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:32 25/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 )

1. Thực hiện dạy và học theo TKB mới áp dụng tùe 27/04/2020.

2. GV thực hiện dạy tiếp tục chương trình dạy học trên truyền hình đối với Toán khối 9:

Đại số 9: Đã học xong bài Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.

Hình học 9: Đã học xong bài: Luyện tập góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

3. Đối với học sinh khối 6;7;8: GV dạy tiếp tục chương trình đã dạy trực tuyến cho học sinh thep PPCT áp duịng CV 1113 BGD & ĐT.

4. Nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm (thầy Long) nhà trường thu sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, 02 bản (Ngày 27/5/2020).

Các tin khác