Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:56 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

3. Thứ năm (28.9)

    - Sáng: Học TKB chiều thứ bảy.

    - Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn: Thao giảng chuyên đề - T. Mai.

                 15h30 - Ngoại khóa ATGT.

4. Thứ bảy (30.10) 13h30 - Đại hội Liên Đội, Đại hội Chi Đoàn.

5. Dự giờ GV.

Các tin khác