Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:07 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8:

1. Thực hiện chương trình tuần 8

2. Cập nhật lịch báo giảng, điểm vào sổ và cổng TTĐT đúng quy định.

3. Duy trì dạy BD HSG theo đúng TKB đăng ký.

4. Tăng cường sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

5. Thứ 5 (11/10)

- 9h00. Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng chuyên đề: T. Sơn.

+ Triển khai chuyên đề xây dựng ma trận đề và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá.

-14h30: Ngoại khóa An toàn giao thông.

 
Các tin khác