Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:45 05/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 19 năm 2014, từ 05/05/2014 đến 11/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16/HKII

1. Hoàn thành chương trình giảng dạy tuần 16/hk2 đến hết ngày 06.5

2. Hoàn thành các cột điểm KTTX, KTĐK của HKII, cập nhật các loại sổ điểm.

3. Coi và chấm KTHKII từ ngày 07. 5 theo phân công của Trường.

4. Nộp danh sách bồi dưỡng HSG khối 7-8 cho Chuyên môn. (06.5)

Các tin khác