Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:34 18/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Lên lịch báo iangr, cập nhật thoog tin kịp thời.

3. Thứ năm (20/9): Họ TKB thứ bảy.

4. Thứ sáu:(21/9)  C Nhân đi tập huấn theo công văn PGD.

Dạy thay: sáng: tiết 2;3: Toán 6/2: Thầy Hòa

               chiều: Tiết 1: Thầy Hòa, Tiết 3: Thầy Thiện, Tiết 4;5: Thầy Quý.

5. Thứ bảy: (22/9)

 Sáng: Học TKB thứ năm

 Chiều: 1h15: Hội nghị CBCC.VC

Các tin khác