Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:32 11/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HKI cho HS.

4. Thứ năm (14/12)

  Sáng: T3-4 dạy bù TKB thứ năm.

  Chiều 13h30 - Sinh hoạt CM

   + Thao giảng chuyên đề: T. Sơn.

   + Rà soát chương trình.

   + Rà soát chế độ cho điểm.

   + KT chéo hồ sơ GV.

5. Ra đề thi HSG cấp huyện chuẩn bị nộp Phòng: Toán 9 - C. Nhân, Toán 8 - T. Sơn, Lý 9 - T. Mai.

Các tin khác