Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:33 19/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

KẾ HẠCH TUẦN 35 

1. Thực hiện chương trình tuần 32.

2. Cập nhật kịp thời thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HK2 cho HS.

4. Nộp đề KTĐK HK2 tại Email tổ.

5. Thứ năm - 20/4 - 13h30 Sinh hoạt CM

    Nộp và đánh giá các nội dung BDTX năm học 2016 - 2017.

6. Hoàn thành các cột điểm KTTX, KTĐK học kì 2.

7. HS khối 8 thi nghề PT ngày 22-23/4/2017.

Các tin khác