Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:24 20/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18 

1. Coi và chấm bài KTHKI theo phân công của nhà trường.

2. Nhập điểm, hoàn thành điểm HKI.

Các tin khác