Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:01 31/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33

1. Thực hiện chương trình tuần 12 HKII.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG, lồng ghép ôn tậ, phụ đạo cho học sinh.

3. Nộp SKKN chậm nhất thứ tư (03/04/2019)

4. Hoàn thành các nội dung BDTX năm học nộp tổ.

5. Triển khai đề cương Ôn tập HKII cho HS.

6. GV tăng cường dự giờ thăm lớp đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

6.THứ năm: 

9h00: Họp hội đồng.

Buổi chiều : Học bù TKB ngày thứ hai.

Các tin khác