Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:55 04/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác.

3. Sáng thứ hai (04/12) Tiết 1; 2; 3 học TKB tiết 3; 4; 5. 9h45 - Họp Hội đồng.

4. KTCĐ: Dự giờ T.Long Thứ bảy, tiết 2 - Tin 8/2.

5. Nộp bài KTĐK lưu tại CM.

6. Triển khai ôn tập HKI cho HS.

7. Tăng cường BD-HSG, hướng dẫn, giúp đỡ HS yếu kém.

Các tin khác