Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:08 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 29.

2.Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ lên mạng, vào sổ điểm.

3. Cập nhật thông tin kịp thời.

4.Duy trì bồi dương HSG khối 7; khối 8.

5. Nộp đề kiểm tra định kỳ, đề cuơng ôn tập HK2.

6. Thứ năm: (29/03) Học TKB thứ sáu.

7. Thứ sáu (30/03) Học TKB thứ năm.

Sáng thứ sáu : 7h30: C Nhân, T Long dự giờ tại Đặng Dung.

Các tin khác