Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:47 01/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9

4. Tập huấn Lễ Khai giảng cho HS khối 6 - 14h ngày 3.9

5. Họp Hội đồng 4.9 - 13h30

   Tổng duyệt lễ Khai giảng 4.9 - 16h

6. Khai giảng năm học 2014 - 2015: 7h ngày 5.9.

7. Tăng cường sử dụng phòng bộ môn và ĐDDH.

Các tin khác