Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:31 03/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6:

1. Thực hiện chương trình tuần 4 HK2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Rà soát các loại hồ sơ đảm bảo.

4. Tăng cường ƯD CNTT vào dạy học và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

5. Thứ năm: (06/02/2020)

13h00: Họp Chi bộ.

14h30: Họp hội đồng sư phạm.

6. Tăng cường dạy bồi dưỡng HSG để các em tham gia dự thi bắt đầu từ ngày 10/02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Do ảnh hưởng của dịch cúm Corona nên học sinh được nghỉ học từ thứ ba (04/02/2020) đén hết tuần 6 hk2 (09/02/2020).

GV tham gia trực trường đảm bảo theo phân công của BGH nhà trường

Các tin khác