Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:02 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

1. Nghỉ lễ 30/4 và 01/05.

2. GV tham gia coi và chấm thi theo lịch thi PGD và sự phân công của chuyên môn.

3. Báo cáo điểm thi: Khối 9: T Quý, khối 8: T Sơn, Khối 7: Thiện, K6: C Nhân.

Các tin khác