Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:02 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

1. Nghỉ lễ 30/4 và 01/05.

2. GV tham gia coi và chấm thi theo lịch thi PGD và sự phân công của chuyên môn.

3. Báo cáo điểm thi: Khối 9: T Quý, khối 8: T Sơn, Khối 7: Thiện, K6: C Nhân.

Các tin khác