Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:54 11/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

1. Thực hiện chương trình tuần 4.

2. Cập nhật lịch báo giảng chính xác.

3. Thứ năm (11.9)

   - Tập huấn dạy học theo dự án Intel.

   - Hội nghị Tổ chuyên môn đầu năm học.

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra một tiết chung đề môn toán - HKI.

5. Rà soát chương trình, chuẩn bị thay đổi chuyên môn, TKB (đợt 2)

6. Triển khai bồi dưỡng HSG các bộ môn theo phân công.

7. Triển khai BDTX nội dung 1/2014-2015

Các tin khác