Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:39 13/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2020, từ 14/12/2020 đến 20/12/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Thực hiện dạy phụ đạo, ôn tập cho học sinh, vừa dạy vừa hướng dẫn ôn tập theo đề cương cho hs.

3. Tiếp tục dạy BD HSG cho HS.

4. GV cập nhật điểm kiểm tra tx, KTGKI vào cổng TT và vào sổ điểm chính.

5. Thứ năm: (17/12)

13h30: sinh hoạt chuyên môn

14h00: thao giảng: Thầy Hòa

6. Sáng thứ sáu dạy TKB sáng thứ bảy và ngược lại

Các tin khác