Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:18 19/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

KẾ HOACH TUẦN 31

1. Thực hiện chương trình tuần 28.

2. Cập nhật thông tin chính xác, kịp thời.

3. Duy trì dạy bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

4. Nộp đề cương và đề kiểm tra định kỳ.

5. Tham gia hội trại  ngày 23; 24 /03.

6. Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ vào sổ điểm, lên mạng.

7. Hoàn thành nội dung BDTX nộp chuyên môn 31/03.

Các tin khác