Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:28 17/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG cho HS khối 8;9 các bộ môn được phân công.

3. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định.

4. Vào điểm kiểm tra đúng thời gian quy định.

5. Thực hiện nội dung BDTX đúng thời gian và kế hoạch.

Các tin khác