Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:58 01/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 53 năm 2020, từ 28/12/2020 đến 03/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

1. Từ ngày 28.12 - 31.12.2020 coi kiểm tra HKI và chấm bài kiểm tra HK1.

2.  Thực hiện tốt nề nếp, coi và chấm bài kiểm tra HKI đúng quy chế;

3.  GV cho HS kiểm tra bù đối với những em vắng có lý do.  

4. Tổng hợp điểm Kiểm tra HK1 nộp CM:

Toán 6: cô Nhân

Toán 7: thầy Hòa

Toán 8: thầy Quý

Toán 9: thầy Sơn

5.  Thứ 7  (02/01/2021):

    7h30: Họp Hội đồng;  GVBM chấm bài, tập trung cập nhật điểm.

Chuẩn bị nội dung cho ngoại khóa Rung chuông vàng Toán Tin 8\"

Các tin khác