Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:44 10/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21 

1. Thực hiện chương trình tuần 19.

2. Thay đổi CM, TKB HK2.

3. Cập nhật kịp thời thông tin.

4. Thứ năm (13.1) 13h30 - Sinh hoạt CM

 - Tập huấn thiết kế bài giảng theo chuẩn E-learning theo phần mềm mới.

 - Rà soát việc thực hiện công tác BDTX.

5. Tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG chuẩn bị tham dự kì thi HSG cấp Huyện.

6. Tiếp tục động viên hướng dẫn HS thi VIolympic Toán các vòng tự luyện để chuẩn bị tham dự thi cấp Huyện.

7. Họp phụ huynh giữa năm học Chủ nhật 15.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác