Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:36 20/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 21 năm 2014, từ 19/05/2014 đến 25/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN

1. Dạy và học bình thường.

2. Trả bài KTHK2 các bộ môn, chú ý đánh giá, sửa chữa sai sót còn mắc phải.

3. Ôn tập kiến thức năm học cho HS.

4. Thứ năm (22.5) - 13h30

    Tổng kết Tổ năm học 2013-2014.

Các tin khác