Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 06:07 30/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 27 năm 2020, từ 29/06/2020 đến 05/07/2020 )

1.GV thực hiện coi và chấm kiểm tra học kỳ 2 theo phân công, báo cáo chất lượng điểm thi đúng thời gian quy định.

2. Thứ năm (02/7): thầy Quý, thầy Sơn, thầy Long coi kiểm tra cấp Tiểu học (cả ngày).

3. GV tập trung vào điểm, học bạ, sổ điểm.

4. Thứ sáu (03/7):7h30 họp hội đồng sư phạm.

13h30: Tổng kết tổ chuyên môn.

5. Thứ bảy (04/7): Họp xét thi đua cuối năm: thầy Quý, cô Nhân.

GV vào học bạ khối 6;7;8

Các tin khác