Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:17 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 22 

1. Thực hiện chương trình tuần 20 PPCT.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Thứ năm - 14.1

     Sáng: 9h - Sơ kết HKI Liên Đội.

     Chiều: 14h - Sơ kết HKI Hội đồng.

4. Chủ nhật (17.1) Họp phụ huynh giữa năm học.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Thúc đẩy, động viên HS tham dự thi Violympic chuẩn bị vòng thi cấp trường.

7. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề môn Số học 6 vào tuần 21 PPCT.

Các tin khác