Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:05 30/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

KẾ HOACH TUẦN 7

1. Thực hiện chương trình tuần 7

2. Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định

3. Tiếp tục BD HSG khối 7,8,9

4. GVBM cập nhật sổ đầu bài dạy tại phòng bộ môn.

5. Dự giờ thầy Hòa chiều thứ 6 (04/10) - Tiết 3 - Toán 7/1 (Gv dự:  T.Long; C. Nhân và GV trống tiết)

6. Thứ 5(03/10)

- Tiết 3,4 : Học TKB thứ 5

- 13h30: Họp hội đồng sư phạm.

7. Dạy thay thầy Quý đi coi thi HSH MTCT cấp Tỉnh:

Chiều thứ 3: tiết 4;5: thầy Thiện.

Sáng thứ năm: tiết 1;2;3;4: Thầy Sơn.

Chiều thứ 6: tiết4;5: C Nhân.

Các tin khác