Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:13 01/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 11/hk2.

2. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù theo kịp chương trình chung.

3. Sáng thứ năm (03.4) Kiểm tra một tiết chung đề:

    Tiết 3 - Lý 8, Tiết 4 - Lý 6. GV coi: T.Mai, T.Trung, T.Quang, T.Đạo, T.Điệp.

4. Chiều thứ năm (03.4) Họp Hội đồng - 13h30

5. Cập nhật điểm các loại sổ điểm.

6. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng, hoàn thành cột điểm.

Các tin khác