Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:43 19/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )

KẾ HOACH TUẦN 5/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 5/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Ra đề KT một tiết HKII nộp trường. (22.2)

4. Dạy học bằng phương pháp BTNB-môn Vật lí - T. Mai. GV Lý tham dự (9h00)

5. Chiều thứ năm (20.2) học TKB chiều thứ bảy.

6. Chiều thứ bảy (22.2) học chính trị tại Hội trường Phòng GD&ĐT.

Các tin khác