Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:32 28/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 

1. Thực hiện chương trình tuần 29.

2. Cập nhật thông tin: lịch báo giảng, điểm.

3. Xây dựng tiết dạy chuyên đề cụm T. Quý: Chiều thứ ba (28/3) tiết 8.

4. Nộp đề cương, đề KTHK2 đề xuất cho CM.

5. Nộp SKKN năm học 2016 - 2017.

6. Thứ năm (30/3) Sinh hoạt CM cụm - 13h30

    - THCS Đặng Tất: Tin - GV tham gia: T. Quý, C. Nhân, T. Long.

    - THCS Phan Thế Phương: Toán - GV tham gia: T. Mai, T. Thiện, T. Hòa, T. Sơn.

7. Dự giờ C. Nhân - Thứ sáu, tiết 4 - Toán 9/2.

Các tin khác