Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:09 04/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21 

1. Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sơ kết HKI lớp - Thứ bảy 09.1

4. Hoàn thiện bài dự thi: Giải quyết vấn đề bằng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.

5. Thứ năm (07.9) 13h30 - Sinh hoạt CM.

6. Dạy thay TKB cô Nhân theo phân công.

Các tin khác