Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:09 04/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21 

1. Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sơ kết HKI lớp - Thứ bảy 09.1

4. Hoàn thiện bài dự thi: Giải quyết vấn đề bằng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.

5. Thứ năm (07.9) 13h30 - Sinh hoạt CM.

6. Dạy thay TKB cô Nhân theo phân công.

Các tin khác