Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:11 22/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10 

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật lịc báo giảng, điểm đúng thời gian quy định.

3. Dự giờ: Thứ tư (25.10) Tiết 8 - Toán 8/4 - T. Thiện.

4. Thứ năm (25.10)

7h15: Ngoại khóa ATGT.

5. Duy trì bồi dưỡng HSG.

6. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT.

Các tin khác