Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:11 22/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10 

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật lịc báo giảng, điểm đúng thời gian quy định.

3. Dự giờ: Thứ tư (25.10) Tiết 8 - Toán 8/4 - T. Thiện.

4. Thứ năm (25.10)

7h15: Ngoại khóa ATGT.

5. Duy trì bồi dưỡng HSG.

6. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thi sáng tạo KHKT.

Các tin khác