Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:32 01/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 01 HK2

1.  Tiếp tục chấm bài và cập nhật điểm theo kế hoạch;

2.  GV tiếp tục dạy hết chương trình, trả và chữa bài kiểm tra HKI cho HS, cho HS kiểm tra bù những em vắng.  

3.  Ngày Thứ Ba (01.01.2019): Nghỉ Tết Dương lịch.

4. . GVBM hoàn thành sổ điểm trong ngày Thứ Tư (02.01.2018). GVBM tổng hợp điểm thi cho Chuyên môn trước 10 giờ ngày Thứ Tư (02.01.2019).

5.  Thứ Tư (02.01.2019)

7h30, Họp chuyên môn.

- Cập nhật điểm kiểm tra học kỳ, chất lượng bộ môn trên cổng CNTT trước ngày 02.01.2019 để chuyên môn theo dõi và nắm tình hình chất lượng bộ môn;

6. Thứ năm:(03/01/2019)

 7h30: Thi học sinh giỏi cấp trường khối 8, 9.

 13h30:  Họp Hội đồng sư phạm.

 14h30: Sơ kết tổ chuyên môn.

7.Thứ sáu (04.01.2019)

7h30: Sơ kết lớp khối 6, 9; 9h15, Thứ Sáu (04.01.2019): Kiểm tra chéo sổ điểm khối 6, 9.

13h30:  Sơ kết lớp khối 7, 8; 15h15, Thứ Sáu (04.01.2019): Kiểm tra chéo sổ điểm khối 7, 8.

8. Thứ Bảy (05.01.2019): Dạy- học TKB ngày Thứ Tư.

Các tin khác