Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:32 01/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 01 HK2

1.  Tiếp tục chấm bài và cập nhật điểm theo kế hoạch;

2.  GV tiếp tục dạy hết chương trình, trả và chữa bài kiểm tra HKI cho HS, cho HS kiểm tra bù những em vắng.  

3.  Ngày Thứ Ba (01.01.2019): Nghỉ Tết Dương lịch.

4. . GVBM hoàn thành sổ điểm trong ngày Thứ Tư (02.01.2018). GVBM tổng hợp điểm thi cho Chuyên môn trước 10 giờ ngày Thứ Tư (02.01.2019).

5.  Thứ Tư (02.01.2019)

7h30, Họp chuyên môn.

- Cập nhật điểm kiểm tra học kỳ, chất lượng bộ môn trên cổng CNTT trước ngày 02.01.2019 để chuyên môn theo dõi và nắm tình hình chất lượng bộ môn;

6. Thứ năm:(03/01/2019)

 7h30: Thi học sinh giỏi cấp trường khối 8, 9.

 13h30:  Họp Hội đồng sư phạm.

 14h30: Sơ kết tổ chuyên môn.

7.Thứ sáu (04.01.2019)

7h30: Sơ kết lớp khối 6, 9; 9h15, Thứ Sáu (04.01.2019): Kiểm tra chéo sổ điểm khối 6, 9.

13h30:  Sơ kết lớp khối 7, 8; 15h15, Thứ Sáu (04.01.2019): Kiểm tra chéo sổ điểm khối 7, 8.

8. Thứ Bảy (05.01.2019): Dạy- học TKB ngày Thứ Tư.

Các tin khác