Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:56 09/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

KÉ HOẠCH TUẦN 1/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 1/HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG 8-9.

4. Thứ năm (09.01) 13h30 - Họp Hội đồng.

Các tin khác