Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:07 09/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 - HKII 

1. Thực hiện chương trình tuần 5 - hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Thứ năm - 12.2.2015

    Sáng: Kiểm tra một tiết chung đề: Tiết 3 - Đại số 7.

                                                     Tiết 4 - Đại số 9.

             GV coi KT: Mai, Quý, Hòa, Vũ, Thiện.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt Tổ

               Triển khai: Trường học kết nối.

4. GVCN nắm chắc số lượng HS có nguy cơ bỏ học báo cáo nhà trường.

5. HKPĐ cấp Trường - Thứ bảy (14.2)

6. Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi từ 16.2 đến 23.2

Các tin khác