Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:07 09/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 - HKII 

1. Thực hiện chương trình tuần 5 - hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Thứ năm - 12.2.2015

    Sáng: Kiểm tra một tiết chung đề: Tiết 3 - Đại số 7.

                                                     Tiết 4 - Đại số 9.

             GV coi KT: Mai, Quý, Hòa, Vũ, Thiện.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt Tổ

               Triển khai: Trường học kết nối.

4. GVCN nắm chắc số lượng HS có nguy cơ bỏ học báo cáo nhà trường.

5. HKPĐ cấp Trường - Thứ bảy (14.2)

6. Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi từ 16.2 đến 23.2

Các tin khác