Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:17 10/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 29 

1. Thực hiện chương trình tuần 27.

2. Cập nhật thông tin kịp thời theo đúng quy định.

3. Thứ ba (8.3) Nghỉ học, tham gia hoạt động Công Đoàn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

4. Thứ năm (10.3)

    Sinh hoạt CM - 13h30.

    Thao giảng chuyên đề: T. Vũ, T. Hòa.

5. Ra đề cương và đề KTHKII đề xuất theo phân công.

6. Hướng dẫn, động viên HS tham dự thi Violympic vòng cấp Huyện.(11.3)

Các tin khác