Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:41 25/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36 

1. Thực hiện chương trình tuần 33.

2. Cập nhật đầy đủ các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HKII cho HS.

4. Hoàn thành các cột điểm KTTX, KTĐK HK2.

5. Chiều thứ năm (27/4) Học TKB thứ bảy.

6. Thứ bảy (29/4) 6h30 - Tham dự khai mạc ĐH - TDTT xã Quảng Thành.

7. Môn Tin KT-HKII theo TKB.

Các tin khác